Over toetsingskaders in de Buiksloterham

De Buiksloterham is ‘hot’. Omdat er wel erg veel plannen op ons af komen, zijn we benieuwd naar de toetsingskaders in de Buiksloterham. De gemeente biedt zelf een overzicht aan. Wij zullen deze stukken op onze blog gaan ontleden, omdat we benieuwd zijn naar het antwoord op de vraag of het gebied zo wordt ontwikkeld als ooit is afgesproken. […]