Foto: Peter Bongers

Resulaten Buurtvisie Kick-Off Meeting

Met een groep van +- 40 bewoners en ondernemers uit de Buiksloterham hebben wij een bijeenkomst gehouden met als hoofdvraag: “Wat zou er volgens jou in een buurtvisie voor de Buiksloterham moeten staan?” Hier kwamen veel diverse antwoorden op binnen, waarvan je hier een verslag kan vinden. Deze bijeenkomst is de kick-off meeting voor een […]

Open Space Buurtvisie Buiksloterham 5 oktober

Buurtvisie Op 5 oktober is de startbijeenkomst van de Buurtvisie Buiksloterham. Onderstaande tekst is een inleiding op de avond. In de Buiksloterham hebben we te maken met een groot aantal nieuwe woningen, kansen voor projectontwikkelaars, en beleidsmakers┬ádie voor lastige keuzes staan. Daarom organiseren wij vanuit de buurtbewoners deze bijeenkomst als kick-off voor verdere initiatieven in […]