Bouwbesluit

Definitieve wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2015

Bron: Pelser Hartman
Het Bouwbesluit gaat per 1 juli 2015 voor de particuliere bouwer wezenlijk veranderen. Een badkamer zo klein of groot als je wenst en maar maar minimale eisen (eisen voor bestaande bouw) voor daglicht, plafondhoogten en trappen.Helaas voor de projectontwikkelaars…bij seriematige woningbouw blijven de huidige regels van kracht! Energieprestatie eisen, ventilatie-eisen en eisen ten aanzien van duurzaam bouwen blijven voor iedereen onverminderd van kracht!
In Staatsblad 249 van het Koninkrijk der Nederlanden wordt aangekondigd dan per 1 juli 2015 de volgende artikelen niet meer van toepassing op het bouwen van een huis voor particulier eigendom geen projectmatige woningbouw):
Afdeling 2,3 t/m 2,6 ‘De nieuwbouwvoorschriften voor afscheidingen, trappen en hellingbanen’ zijn niet van toepassing. Voor het toetsen deze voorschriften moet er worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw.
Afdeling 4,1 – 4,2 en 4,7 ‘De bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan verblijfsgebieden- ruimten en opstelplaatsen’ zijn niet van toepassing. Voor het toetsen van deze voorschriften moet er worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw.
Afdeling 4,3 t/m 4,6 ‘De bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan badruimten, buitenberging en buitenruimte’ zijn niet van toepassing.
Afdeling 3.11 ‘De nieuwbouwvoorschriften voor daglichttoetreding’ zijn niet van toepassing. Voor het toetsen aan deze voorschriften moet er worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw.
Artikel 6.10 ‘De verplichting tot aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en warmte’ is niet van toepassing. Er kan natuurlijk altijd op vrijwillige basis worden gekozen voor een dergelijke aansluiting.

Comments are closed.