Bouwen met en aan de buurt

Een van de leukste dingen van het zelf bouwen is dat je dat nooit alleen doet. Het contact met de toekomstige buren is een heel waardevol onderdeel van dat proces, al was het maar om af en toe je peiken en dalen te kunnen delen met mensen die begrijpen waar je het over hebt als je het bet over aanleghoogtes van de riolering of de verschillende soorten daktrimmen die er bestaan.

Er is echter meer dan dat. Deze blog is ontstaan vanuit het gemeenschappelijke belang van alle mensen in de straat. De buren besloten om op een aantal vlakken de handen ineen te slaan. We hebben samen onderhandeld met de gemeente, ons belang vertegenwoordigd, samen maquettes gebouwd (en daarmee reclame gemaakt voor het gebied), samen geheid, samen bouwmaterialen gekocht. We hebben invloed uitgeoefend op het ontwerp van de straat en zijn nu zelfs bezig om samen de straat te gaan beheren. Sommigen zijn ook betrokken geweest bij de planvorming voor het Papaverpark, even verderop.

Kan dat niet wat minder, zou je wellicht denken? Sommige mensen vinden dat inderdaad. Ze bepalen graag zelf wat ze willen doen en hebben geen behoefte aan gemeenschappelijke vergaderingen of om zich in te zetten voor het algemeen belang. Hoe kan het dan, dat we deze dingen toch voor elkaar krijgen?

De truc is, om te erkennen en te accepteren dat niet iedereen evenveel doet voor de gemeenschap. De truc is, om het niet verplicht te stellen maar om het te doen met de mensen die het wel leuk vinden. Degenen die zich inzetten voor het gemeenschappelijke belang doen dat niet omdat ze er geld voor krijgen of omdat ze vervolgens gaan controleren of de buren ook voldoende doen: ze doen het in de eerste plaats omdat ze het voor zichzelf de moeite waard vinden om er tijd in te steken. Door er tijd in te steken bouwen we mee aan onze buurt. We doen dat met kleine dingen. Je steekt om te beginnen enorm veel tijd in je eigen huis. Vervolgens praat je met je buren en heb je het over de straat. Vervolgens praat je met je buren en wil je meedenken over de inrichting van het Papaverpark.

Comments are closed.