Wat zou er in de Buurtvisie BSH moeten staan?

Op donderdag 5 oktober aanstaande, om 19.30 is er een bijeenkomst voor bewoners en bedrijven in de Buiksloterham rondom de vraag:

“Wat zou er volgens jou in een buurtvisie over de Buiksloterham moeten staan?”

In de Buiksloterham hebben we te maken met een groot aantal nieuwe woningen, kansen voor projectontwikkelaars, en beleidsmakers die voor lastige keuzes staan. Daarom organiseren wij vanuit de buurtbewoners deze bijeenkomst als kick-off voor verdere initiatieven in deze buurt.

We hebben gemerkt dat veel mensen in de Buiksloterham bezig zijn met visie en initiatieven, deze bijeenkomst is bedoeld om alle ideeën te verzamelen, en mensen met gelijksoortige ideeën aan elkaar te verbinden. Dit kunnen grote tot kleine initiatieven, ideeën en bijdragen aan de visie zijn. Misschien wil je de buurt kindvriendelijker maken, of groener, of zoek je als bestaand bedrijf / eerdere bewoner meer verbinding met de nieuwe bewoners in de buurt. Het kan ook zijn dat je een bijdrage hebt om in een grotere visie aan beleidsmakers te presenteren. Alle bijdragen die aansluiten bij de vraag “Wat zou er volgens jou in een buurtvisie over de Buiksloterham moeten staan?” zijn welkom in deze bijeenkomst.

De bijeenkomst zal plaats vinden door middel van “Open Space Technology”, een systeem waarbij grote groepen van 20-800 mensen hun input kunnen delen, waarna alle verzamelde resultaten gedeeld worden. Aan de hand van de uitkomst van deze bijeenkomst kunnen we projectgroepen starten en verdere acties plannen.

In verband met beperkte ruimte vragen je we je aan te melden via deze link.

Kan je er 5 oktober niet bij zijn, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden van het resultaat, dan kan je je ook hier aanmelden.

Donderdag 5 oktober, inloop 19.00, start 19.30

Locatie: Hollandse Nieuwe, Papaverweg 48

 

Comments are closed.