Duurzaam voor dummies

Er komt steeds meer aandacht voor de energiezuinigheid van woningen. Wat moet je in ieder geval weten als je zelf gaat of laat bouwen?Er zijn tal van mogelijkheden om een bestaande woning te verduurzamen, of een nieuwe woning zo energiezuinig mogelijk te maken. Er zijn een paar basisprincipes die handig zijn om te weten als je zelf gaat of laat bouwen, want er is weinig energie nodig om een goed ontworpen huis comfortabel te verwarmen.

Aspecten die belangrijk zijn:

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van passieve zonnewarmte
  • Isoleer het dak, de muren en de vloer maximaal
  • Maak gebruik van een combinatie van warmtebronnen

Passief ontwerp
Passief ontwerp kun je ook wel zonne-architectuur noemen. Het maakt optimaal gebruik van ‘zonnepad-studie’ door te kijken hoe de zon om het huis heen draait en dit optimaal in het ontwerp verwerkt kan worden.

Met grote raampartijen aan de zuidelijke kant van het huis zorg je ervoor dat je in de winter passieve zonnewarmte in huis krijgt. Voorwaarde is dat het dak aan de zuidkant overhang heeft zodat de zon in de zomer, als deze op zijn hoogst staat, niet rechtstreeks in je huis schijnt.

Op het noorden is het beter om (minder) grote raampartijen te maken om te beschermen tegen de kou van de noordkant. Dit lukt met driedubbel glas al een stuk beter dan met dubbelglas.

Isoleren
Isoleren van je woning is zeer belangrijk voor de toekomstige warmtevraag/ koelvraag. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor meer comfort omdat het in de zomer koeler, en in de winter warmer blijft. Goede ventilatie is belangrijk zodat de lucht ververst wordt en het overtollige vocht wordt afgevoerd. In plaats van airconditioning (dat weer energie gebruikt) kun je beter gebruik maken van ‘slim ontwerp’ waarbij overhang van het dak zorgt dat de zon niet rechtstreeks in je huis schijnt in de zomer. Een ander middel waarmee je warmte slim kunt reguleren is een groen dak. Hierbij zorgt de beplanting voor koeling in de zomer en betere isolatie in de winter. Het groene dak kan bovendien de levensduur van je dak verlengen.

Verschillende warmtebronnen
Budgetten zijn nooit eindeloos, dus het is raadzaam te bepalen welke investering je in verhouding het meeste voordeel oplevert. Zo kan het lonender zijn om de isolatiewaarden van het huis niet maximaal te maken als het daardoor mogelijk wordt om zonnepanelen of -boiler te plaatsen. De isolatiewaarde, het aantal bewoners en de specifieke omgevingskenmerken zijn van groot belang voor het dimensioneren van de warmtebuffers en de samenwerking tussen de verschillende warmtebronnen. Dit verschilt dus per geval en is het onderzoeken zeker waard.

Energielabel
Binnenkort valt bij iedere huiseigenaar een brief met het voorlopige energielabel in de bus. In Amsterdam staat dit gepland op 23 januari. Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Dit label gaat zo een rol spelen bij aan- en verkoop van een woning en moet de noodzaak tot duurzaam (ver-)bouwen van een woningen vergroten.

Dit artikel is tot stand gekomen met input van Martijn Boon van Boon Energy. Hij deelt zijn kennis van energiezuinige/ neutrale huizen graag en gaat in een volgend artikel in op het samenspel van de verschillende warmtebronnen.

 

Comments are closed.