Gastblog Amsterdam Rainproof

Water. Het komt in augustus met bakken uit de hemel. Welke mogelijkheden heb je als huiseigenaar voor opvang  en opslag van dit hemelwater?

Amsterdam Rainproof is samen werken aan droge voeten en een mooi Buiksloterham. Wereldwijd komt extreem weer steeds vaker voor. In Kopenhagen (2 juli 2011) zorgde een wolkbreuk voor 1 miljard euro schade. Daar wordt nu 500 miljoen euro geïnvesteerd om de stad regenbestendiger te maken.

De recente bui van 28 juli toont aan dat Amsterdam ook kwetsbaar is voor wolkbreuken. Amsterdam heeft veel wateroverlast ondervonden, kelders en souterrains liepen onder water en op diverse plekken was water-op-straat waardoor onder andere trams moeite hadden om door te stad te rijden.

Steeds meer stad is verhard met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen. De druppels blijven op het oppervlak en gaan niet de bodem in. De sponswerking van Amsterdam, het tijdelijk kunnen opnemen van het gevallen water en het langzaam weer afgeven, vermindert. De riolen zorgen voor een goede volksgezondheid, maar zijn niet geschikt voor extreem grote hoeveelheden regen af te voeren.

Samen werken aan een regenbestendige stad
Rainproof is een aanpak die past bij de stad. Niet wachten tot het fout gaat, maar van te voren aanpakken. Als je iets doet, doe het dan meteen Rainproof. Amsterdam Rainproof wil Amsterdammers activeren om bij veranderingen aan daken, huizen, tuinen, straten en parken dit meteen regenbestendig te doen. Met gerichte inspanning en kleinschalige rendabele investeringen als waterdoorlatende bestrating, groene daken en geveltuintjes, kunnen we Amsterdam regenbestendig maken en de regen gebruiken om de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Voorbeelden

Voorbeelden van ‘Rainproof-toepassingen’

 

De stad regenbestendig maken, vraagt van iedereen een bijdrage. Daarom wil Rainproof bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid met elkaar in lopende projecten en nieuwe initiatieven verbinden. Een rainproof-stad is uiteindelijk het resultaat van alle inspanningen van alle betrokkenen.

Buiksloterham – regenbestendig!

De verontreiniging in de bodem van Buiksloterham is geïsoleerd met een waterondoorlatende laag.

Daarboven is een schone bodemlaag ‘de leeflaag’ opgebracht. De grondwaterstand in Buiksloterham is vrij hoog. Hierdoor is het (actief) infiltreren van regenwater vanaf het verhard (dak)oppervlak in de bodem niet altijd even makkelijk. Het is toegestaan om te infiltreren, maar zorg er wel voor dat u daarbij voorzieningen aanbrengt waardoor de grondwaterstand niet te hoog wordt.

Er zijn tal van maatregelen die bijdragen aan het regenbestendig maken van Buiksloterham en dus het verminderen op waterschade.

Op perceelniveau bijvoorbeeld de aanleg van groene daken en/of blauwe daken of het hergebruik van regenwater met behulp van regentonnen en reservoirs onder parkeerruimte, tuin of tussen de funderingen. Op buurtniveau bijvoorbeeld holle wegen met hoge stoepen, open goten, waterbuffermogelijkheden in groenvoorzieningen (regenwatervijvers) en waterpleinen. Zie voor meer tips de website van Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof is betrokken bij het project Circulair Buiksloterham. In het project slaan partijen als Waternet, Alliander, Eigen Haard en de Alliantie de handen ineen om samen met huidige en toekomstige gebruikers van het gebied de wijk ‘circulair’ te ontwikkelen. Dat wil zeggen, zo veel mogelijk kringlopen sluiten en innovatieve oplossingen toepassen voor onder andere duurzame water, energie en mobiliteitsvoorzieningen.

Rainproof wil graag aansluiten bij bestaande initiatieven en ideeën op het gebied van regenbestendig handelen. Zo zorgen we gezamenlijke dat Buiksloterham beter bestand is tegen extreme regenbuien en het leefklimaat in de stad wordt verbeterd.

Waternet is van plan een informatiebijeenkomst te organiseren voor zelfbouwers in Buiksloterham over de mogelijkheden voor regenwateropvang en opslag. Binnenkort wordt bekend wanneer dit doorgaat.

 

De informatie voor dit artikel is aangeleverd door Irene Poortinga van Amsterdam Rainproof. 

Amsterdam Rainproof_logo

Comments are closed.