Hotelstop Buiksloterham

De Buiksloterham is een gewilde plek voor nieuwe bouwprojecten. In het bestemmingsplan – gericht op het realiseren van een gemengd woonwerkgebied – zijn beperkingen gesteld aan de hoeveelheid woningen. Het moge duidelijk zijn dat er met woningen meer verdiend kan worden dan met bedrijfsruimten. De ontwikkelaars hebben echter ontdekt dat de bestemming ‘hotel’ wel is toegestaan in het bestemmingsplan. We zagen eerder dat er maar liefst 14 initiatieven voor hotels bekend zijn. Nu zijn we blij met een gemengd gebied, en we zien graag dat er nieuwe voorzieningen bijkomen, maar we kunnen ons toch niet aan de indruk onttrekken dat deze hotels niet gemaakt worden oud e buurt eens te verbeteren. Het gaat natuurlijk om geld. Met hotels is misschien nóg wel meer te verdienen dan met woningen, zo lijkt het.
Eind 2016 werd er ineens een hotelstop aangekondigd in Amsterdam. Deze zou gelden voor alle nieuw te ontwikkelen plannen in heel Amsterdam. Op de kaart in het onderstaande artikel uit het Parool zijn ‘nee, tenzij’-gebieden gemarkeerd. We zijn dan ook erg benieuwd hoe deze hotelstop zich verhoudt tot de 14 eerder genoemde initiatieven in de wijk. Voor zover ons bekend is geen daarvan al goedgekeurd – de hotelstop is niet van toepassing op al goedgekeurde plannen.
Wordt vervolgd!

Comments are closed.