Is 1 km tussen veilige oversteekpunten nieuwe Klap genoeg?

Niet alleen de Bosrankstraat, maar ook de omgeving daaromheen verandert razendsnel. Zo wordt de Klaprozenweg verbreed: een langdurig traject, maar dan heb je ook wat: 2 busbanen er bij, een nieuwe brug, nieuwe rij bomen (dat juich ik persoonlijk altijd erg toe), een apart fiets- en voetpad en nieuwe oversteekpunten. Maar het is niet allemaal goed nieuws: waar de gemeente vol inzet op betere doorstroming van het verkeer oost- en westwaarts, lijkt de oversteek van NDSM en Buiksloterham naar Kadoelen/Tuindorp Oostzaan / de Bongerd het stiefkind van dit plan te worden.

Er dreigt nl een stuk van 1000 meter tussen de ene en de andere veilige oversteek te komen. Een ter hoogte van de TT Vasumweg (NDSM) en de volgende pas ter hoogte van de Klimomweg (kruispunt achter Bosrankstraat).

Ik werd hierop gewezen door Bas Kok, een actieve bewoner uit de Bongerd, tevens initiatiefnemer van het Paard van Noord. Volgens hem bestaat deze situatie nergens anders in Amsterdam. En is de impliciete norm tussen veilige oversteken tussen de 100 en 200 meter. Hij pleit voor een betere doorstroming over de Klap van Noord naar Zuid en gaat hier, namens het Paard van Noord, ook voor pleiten tijdens de vergadering van de gemeenteraad op woensdag 14 oktober, waar de verbreding van de Klaprozenweg op de agenda staat. Omdat de  nieuwe Klaprozenweg een brede verkeersader gaat worden met flinke doorstroming, denk ik dat veilige oversteekplaatsen belangrijk zijn om Buiksloterham en NDSM verbonden te houden met de Banne / de Kadoelen / de Bongerd. Iets om even in de gaten te houden wellicht. 

Onderstaand een plaatje: het gaat om het stuk tussen de 2 bollen (als je het kunt zien)

Tagged with 

Comments are closed.