Programma Buurtbouwmarkt

Vrijdag 19 september start ‘De tiendaagse van coöperatie Buiksloterham’, oftewel: de Buurtbouwmarkt.
Tien dagen lang elkaar leren kennen, in gesprek, informatie delen, discussiëren, muziek, eten en dansen. Onderstaand het hele, actuele programma van 19 – 28 september. 

Vrijdag 19 september | 15.00 – 20.00 uur | Opening en eerste paal.
De feestelijk opening vindt plaats op as vrijdag 19 september om 15.00 uur, wanneer in aanwezigheid van Coby van Berkum (Voorzitter Bestuurscommissie Stadsdeel Amsterdam-Noord) de eerste paal wordt geslagen van het nieuwe woon-werkgebouw: Docklands. Dit moment wordt gebruikt om samen met de zelfbouwers die nu al bouwen, en zij die in de toekomst een al dan niet zelf ontworpen woning hier gaan betrekken, het glas te heffen en een hapje te snacken, op de toekomst van Buiksloterham als nieuwe circulaire woonwijk.

Vanaf 17.00 uur is het ook mogelijk bij de tent lekker te blijven te eten en chillen, onder genot van muziek en zonneschijn. Voor 12,50 per maaltijd. Kinderopvang Moppetoet verzorgt tussen 15.00 en 19.00 uur een programma voor kinderen.

Zaterdag 20 september | 13.00 – 18.00 uur | Bouwen aan de BuurtBouwMarkt
De hele dag doorbouwen om alles af te maken. Vrijwilligers welkom !

Zondag 21 september | 13.00 – 17.00 uur | Bouw en Bezing je eigen Buurt
Family day. Met workshop PowerTool maken , van je oude electrische gereedschap , voor de races  tijdens de Burendag. De hele dag is er informatie en maquettes van BSH . Er is drinken, taart en muziek. Tussen 15.00 en 18.00 is er karaoke. Waar in Berlijn honderden mensen voor op zondag middag bij elkaar komen, nu de primeur in BSH.

Maandag 22 september | 20.00 -23.00 uur | DEBAT Op zoek naar de airbnb van de energie ism ARCAM.
Het nog braakliggende Centrumeiland en het door pioniers bevolkte Buiksloterham bieden kansen voor het aanleggen van alternatieve, duurzamere vormen van infrastructuur. Maar wie organiseert dit, welke ‘business-case’ werkt hiervoor het best? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkeling, en wie bewaakt de kwaliteit van de openbare ruimte? Als eerste in een reeks debatten en lezingen over gebieden in transitie worden de Buiksloterham en het Centrumeiland aan elkaar gespiegeld.

Te gast zijn Ronald van Warmerdam, bij het projectmanagementbureau Amsterdam en internationaal samenwerkingsverband TRANSFORM gespecialiseerd in duurzaamheid en energie, Otto Reinstra, bij Waternet werkzaam met innovaties in beide gebieden, Steven Delva, als eigenaar van Delva Landscape architecture betrokken bij o.a. de Ceuvel en Jurgen van der Ploeg, ‘vaandeldrager’ duurzaamheid bij FARO architecten. Meer informatie vindt u hier.

Dinsdag 23 september | 20.00 – 23.00 uur| DEBAT Water en energie.
Een hands-on informatie en debat avond over (zelf)bouw , water en energie in de tent vd BuurtBouwMarkt,  mmv Pakhuis de Zwijger. In Buiksloterham is een flinke transformatie gaande, er wordt  al volop gebouwd en iedereen zit met allerlei urgente vraagstukken met betrekking tot Rainproof, Water,  Energie. Welke oplossingen kunnen we gezamenlijk met oa Waternet, Amsterdam Rainproof, Nuon, Alliander etc oppakken? Welke zonnecollectoren en welke daken moeten we aanleggen ? Wat kunnen (zelf) bouwers doen om hun woning en omgeving rainproof te maken?  En wat kan Amsterdam Rainproof hieraan bijdragen? Hoe handel je grijs en zwart water af ? Maak je een groen, blauw, of geel dak ? Of alles tegelijk?

Hoe combineer je zonnecellen met warmtepompen. Hoe koel en verwarm je je huis? Heeft een regenzak van 7000 liter , die bijv. zelfbouwer Frank Alsema onder zijn huis maakt, wel zin? En hoe past dit alles in de circulaire ambitie van heel Buiksloterham ? Hoe maak je een wijk daadwerkelijk circulair en wat is dat eigenlijk?

Hoe doen Schoonschip, Patch 22 en  Docklands dit ? Vrijdag 19 sept werd de eerste paal geslagen voor Docklands, een gebouw dat zeer duurzaam  wordt  en onder andere gebruik maakt van warmte opwekking via warmtebronnen, PV-panelen en zonnecollectoren. Kortom een ambitieuze avond voor veel vragen en antwoorden, kennis delen, experimenten starten, ambities stellen en agenda’s trekken. De toekomst van BSH is NU. Anders zijn wij te laat …..want er wordt al volop gebouwd.

In samenwerking met Waternet sprekers en cases van:  oa Amsterdam rainproof, Waternet,nuon,alliander,metabolic/ ceuvel,triple solar,dakdokters ,schoonschip,patch 22,docklands,zelfbouw,Delva,Pakhuis de Zwijger.

Woensdag 24 september | 18.00 – 23.00 uur | COUP/COÖP BSH Inspiratiediner ‘Vormgeven aan een andere werkelijkheid in gebiedsontwikkeling’.
In Buiksloterham worden momenteel al de eerste stappen gezet om gebiedsontwikkeling zowel financieel als juridisch, planmatig en organisatorisch anders aan te pakken. Maar er kan grootser gedacht worden! Daarom nodigen COUP, Pakhuis de Zwijger en Coöperatie Buiksloterham verschillende experts, beleidsmakers en creatieve denkers uit om samen eens anders te denken over hoe de nieuwe werkelijkheid van gebiedsontwikkeling vorm kan krijgen.

Na een hapje – iedere deelnemer levert ook hier een kleine financiële bijdrage aan – en een aftrap door Frank Alsema, de kwartiermaker in Buiksloterham, gaan we in kleine groepen aan de slag. Samen denken we na over de vraag: welke nieuwe innovatieve manieren kunnen we bedenken om gebiedsontwikkeling in een coöperatie vorm te geven, en wat is daarvoor nodig? Te denken valt aan erfpacht, ruimtelijke ordening, belasting, ruilhandel, pensioenfondsen en alternatieve geldsystemen? Aan het einde van de avond pitchen alle groepen hun ideeën en stellen we met zijn allen vast wat het vervolg zou moeten zijn. Hoe kunnen we zorgen dat het niet slechts bij praten blijft? De medewerkers van COUP zullen de avond modereren en hun inhoudelijke bijdrage leveren.

COUP is een collectief van stadsproducenten. Met het oog op duurzame stedelijke kwaliteit brengen zij mensen, kennis, creativiteit en kansen samen om projecten daadwerkelijk succesvol uit te voeren.

Donderdag 25 september | DEBAT Zelfbouw in Buiksloterham ism Pakhuis de Zwijger.
Zelfbouw in Buiksloterham,. Een tussenstand en een blik in de toekomst. Een bijeenkomst voor alle betrokkenen bij zelfbouw Buiksloterham.

De zelfbouwers van Buiksloterham vormen een bijzondere casus. Begonnen als individu en inmiddels uitgegroeid tot bouwcollectief dat verder kijkt dan de eigen kavel. De zelfbouwers hebben hun stempel gedrukt op het gebied en er is nieuwe dynamiek ontstaan: als je je eigen huis kan realiseren, kan je ook aan je buurt bouwen. De nieuwe bewoners ontwerpen de straat, het park en het water. De zelfbouwers hebben nieuwe elan toegevoegd aan het gebied.

Waar staan deze zelfbouwers anno nu? Wat is er gebeurd sinds de eerste zelfbouw-markt in 2011? Welke trends nemen we waar in Buiksloterham? En wat betekent dit voor de toekomst? Waar moeten we hard aan werken? Wat gaat goed/fout? Over al deze vragen en meer gaan we met Zelfbouw Buiksloterham in gesprek. Meer informatie vindt u hier.

De zelfbouw-BBQ van vrijdag 26 september is verplaats (o.v.v) naar vrijdag 4 oktober. Meer informatie volgt.

Zaterdag 27 september | 12.00 – 23.00 uur | Nationale Burendag.
Op deze dag wordt in heel Buiksloterham Nationale Burendag gevierd. Van 15.00 tot 17.00 vinden er de Powertool races plaats. Voorronde NK Powertoolracer.  Totempalen maken met HotMamaHot. Van 12.00 tot 19.00 uur verzorgt Kinderopvang Moppetoet wederom het programma voor kleine kinderen.

Zondag 28 september | 12.00 – 17.00 uur | Zelfbouw Openhuizen en Kavel dag
Op de laatste dag van de tiendaagse is het open huis van de zelfbouwers. Ook organiseert de Gemeente Amsterdam op deze dag een route langs de nieuwe zelfbouwkavels, waaronder ook die in Buiksloterham.

Alle evenementen vinden plaats op het festivalterrein op de Ridderspoorweg (tegenover Neef Louis en Van Dijk en Ko).

Comments are closed.