“CPO-Light”

Hoewel we allemaal individueel de baas zijn over ons eigen kavel is het vaak toch slim om samen op te trekken.Dat begon al in november 2011, door samen allerlei vragen te stellen aan de gemeente. Voordeel is, naast dat je elkaar ondersteunt en aan kunt vullen waar mogelijk, dat je je toekomstige buren redelijk goed leert kennen. Samen bouwen schept een band, zeg maar.

Het voordeel wordt verder ook heel concreet als je –ook samen– ontdekt hoeveel voordeliger het is om samen in te kopen, bijvoorbeeld  te sonderen en te heien. Doordat twee van onze buren de expertise in huis hadden om dit aan te sturen hebben we relatief goedkoop kunnen heien.

We hebben wel even gezocht naar de juiste vorm om dit te doen. Je moet ervoor waken dat je teveel vergader-romslomp introduceert, of afhankelijk wordt van elkaars planning. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om bewust géén officieel collectief te zijn, we willen geen VvE oprichten.

We werken dus een beetje samen. “Wel de lusten, niet de lasten”, zo zou je het ook kunnen samenvatten. Of… CPO-Light.

Comments are closed.