Stichting BSH

De Buiksloterham is een gebied dat geleidelijk aan transformeert van bedrijventerrein naar een gemengd woon- en werkgebied. Veel van die transformatie is afhankelijk van particuliere initiatieven uit ‘de markt’. Waar op sommige plekken de gemeente actief de branding en de marketing ter hand neemt (IJburg, Zeeburgereiland), laat ze dit  op andere plekken meer over aan ‘de markt’ (Buiksloterham, Cruquius). Wij spelen daar als zelfbouwers een rol in. Zonder dat we daar vooraf op uit waren of ons bewust van waren, is het zo dat wij een belangrijke aanjagende rol hebben, door het simpele feit dat wij wèl gewoon beginnen met bouwen.

In de Buiksloterham zijn, net als elders in Amsterdam, veel plekken gereserveerd doordat corporaties of ontwikkelaars een ‘bouwclaim’ hebben op een stuk grond. Dat veel van die plekken al jaren braakliggen heeft een aantal oorzaken, die stuk voor stuk heel begrijpelijk zijn. Ook de gemeente zelf speelt hier een rol in. In het afgelopen jaar is een aantal berichten verschenen waarin werd gemeld dat de gemeente haar eigen plannen niet langer kan uitvoeren. Daar komt bij dat de gemeente gereorganiseerd gaat worden: de stadsdelen gaan op de schop, en ook Projectbureau Noordwaarts zal hierdoor een andere rol krijgen.

Al met al kun je daar twee kanten mee op: je kunt ouderwets gaan ‘klagen’ dat de gemeente niet alles heeft geregeld, of je kunt proberen om het in je voordeel te gebruiken door zelf het heft in handen te nemen. Ik denk dat we dat laatste moeten doen. Met een aantal enthousiaste mensen zijn we in gesprek om een Stichting BSH op te richten, die de gemeenschappelijke belangen  van alle betrokken partijen in de Buiksloterham moet gaan vertegenwoordigen, en die een invloedrijke rol kan spelen in het gebied als aanjager van de beoogde transformatie.

Een aantal concrete ideeën die de Stichting BSH zou willen oppakken zijn:

  • het zelf invullen en ontwikkelen van de openbare ruimte zoals dat in de Bosrankstraat al gebeurt;
  • een ZelfbouwLab tegenover de school (een combinatie van opslagloods, proeftuin, reclamezuil en buurthuis);
  • het nu al in gebruik nemen van openbare ruimte zoals het toekomstige Papaverpark;
  • het tijdelijk in gebruik nemen van braakliggende terreinen t.b.v. tijdelijke stadstuinen;
  • het samenbrengen van alle partijen in het gebied (bestaande eigenaren en gebruikers, corporaties, ontwikkelaars en toekomstige gebruikers);
  • het maken van een ‘dromenatlas’ waarin toekomstideeën voor de BSH worden gedeeld;
  • het herontwikkelen van kavel 4A (dat door Ymere is teruggegeven aan de gemeente).

Comments are closed.